SRA. MARINA GELI FÀBREGAS
Fotografia: Àngel Font
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques, Pròleg

SRA. MARINA GELI FÀBREGAS

Consellera de Sanitat i Seguretat Social