Jordi Masias Trias i Lluís, Jaume i Esmeragdo Masias Padrosa
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Jordi Masias Trias i Lluís, Jaume i Esmeragdo Masias Padrosa

Talleres Masias SA