Sr. Miguel Yepes
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Miguel Yepes

LA CANASTA