Núria Balada i Cardona
Fotografia cedida
10è VOLUM. Biografies rellevants de les nostres emprenedores, Pròleg

Sra. Núria Balada i Cardona

Presidenta de l’Institut Català de les Dones

Text del 05/10/2018

Si ens preguntessin si coneixem directives i empresàries, quantes en sabríem anomenar?

La veritat és que hi són però en coneixem ben poques. Cada dia més les dones som a tots els llocs de la vida social i pública. Som on volem ser. Però hi ha una cosa que ens falta i són els models, les referents i les avantpassades, ens manca genealogia. Encara ara, en ple segle xxi, ens falta per tot arreu la visió i les aportacions de la meitat de la  població, les dones. Ens  manca,  doncs,  la  meitat  del  coneixement. Genealogia no significa altra cosa en la seva etimologia que «generació de coneixement».

La història i els mitjans de comunicació encara no compten amb el coneixement, la visió de la vida, l’economia, l’empresa i la societat que tenim les dones, tot invisibilitzant-ne la nombrosa quantitat que, malgrat les dificultats, ha aportat molt a la societat en el passat i també les que estan aportant i brillant amb el seu talent en l’actualitat.

Reconèixer les aportacions de les dones, el seu paper actiu i creatiu, recuperar i construir la genealogia femenina és imprescindible en qualsevol àmbit per transformar imaginaris culturals i avançar en una societat on les diferències entre dones i homes no esdevinguin desigualtats.

Cal que sumem esforços per avançar i fer que la igualtat efectiva d’homes i dones sigui una realitat inajornable. Així ho determina la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que determina que la representació i la participació paritària de dones i homes en tots els àmbits de presa de decisions és un requisit necessari per assolir una societat realment democràtica.

No hi ha cap altre dret humà que s’incompleixi tant en tot el món com el dret a la igualtat efectiva de dones i homes. És urgent posar al seu lloc les valuoses aportacions de les dones. Aquest, entenem, és l’objectiu d’aquesta publicació.

Per a l’androcentrisme, les dones no existeixen, per al patriarcat les dones són éssers inferiors. És aquesta la realitat que hem de transformar i superar.

No volem dones invisibilitzades, silenciades i ignorades. Volem que les veus de les dones siguin lliures, ben visibles arreu de la societat, en tots els sectors professionals, acadèmics, polítics i socials. Les veus, els talents de les dones són un valuós tresor del qual no en podem prescindir. Hem de vetllar com a Govern i com a societat perquè la cultura, els continguts dels mitjans, l’educació, etc., enforteixin les veus de les dones difonent-ne al màxim les aportacions.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de tots els departaments que el formen, i amb la coordinació i l’impuls de l’Institut Català de les Dones, desenvolupa el Pla Estratègic de Polítiques d’Igualtat de Gènere 2018-2021. Voldria destacar aquí dos dels eixos de les actuacions que conté: la Participació política i social i apoderament personal i comunitari de les dones i la Visibilització de les dones i la comunicació no sexista . És voluntat del Govern que aquest Pla representi un avenç significatiu en la presència i la influència de les dones en l’àmbit públic i, especialment, en els mitjans de comunicació.

Calen propostes com les d’aquest llibre per entendre per quina raó encara en ple segle xxi hem de preguntar-nos: «On són les dones?». Les dones biografiades en aquest llibre n sàvies que ens cal reivindicar i reconèixer, ja que de ben segur no han tingut un camí planer.

Continuem treballant per restituir les veus de les dones al lloc que es mereixen i els pertoca.