Jaume i Jordi Passarell i Josep Closa
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Jaume i Jordi Passarell i Josep Closa

Ohayo – Companyia General Pastissera