Sr. Pere Colomé
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Pere Colomé

EL TRULL