Sr. Pere Jordi Munar Saura
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Pere Jordi Munar Saura