Sr. Pere Rosés
Fotografia: Àngel Font
TH, 9è VOLUM. Auditors, consultors i fiscalistes

Sr. Pere Rosés

FONOCOM SA