Sr. Ramon Maria Puig Andreu
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Ramon Maria Puig Andreu