Sra. Gal.la Sánchez i Vendrell et alia
Sra. Gal.la Sánchez i Vendrell et alia
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

RAMON SILVESTRE I RUIZ, GAL·LA SÀNCHEZ I VENDRELL, GEMMA SÀNCHEZ I VENDRELL i JOSEP MARIA SÀNCHEZ I ALBORCH

ASESORÍA FINANCIERA

Text del 13-05-13

La inevitabilitat d’entendre el canvi de paradigma econòmic i la capacitat d’adaptar-s’hi, tot beneficiant-se dels avantatges i les oportunitats ofertes per la globalització, vertebren el testimoni d’aquesta nissaga de consultors especialitzada en planificació i optimització fiscals, que ha sabut evolucionar i créixer des de l’honestedat i proximitat vers els seus clients i el rigor tècnic, apostant també per la internacionalització dels seus serveis.

Homenatge al lideratge i guia del soci fundador, Josep M. Sànchez i Alborch

Les qualitats personals i professionals que defineixen en Josep Maria són l’honestedat, la coherència i la generositat. La seva honradesa li ha permès construir relacions personals amb els clients, però el seu treball no s’ha basat mai en implicacions afectives, que tant poden malmetre els interessos empresarials, sinó en dades objetives que vetllin pels interessos de cadascuna de les firmes assessorades. D’altra banda, la coherència dels seus actes ha incrementat encara més la seva autoritat moral perquè ha aplicat les mateixes directrius gestores a la nostra entitat. Finalment, la seva generositat ha fet possible que la segona generació i professionals clau del despatx s’incorporin i participin activament en el projecte. A més, la seva experiència com a consultor i la seva visió empresarial li permeten analitzar i preveure les alternatives i possibilitats corporatives de forma aguda, profunda i àgil. 

Assessoria i consultoria políglotes

Els orígens d’Asesoría Financiera, S.A., es remunten al 1974, quan començàrem com a assessors fiscals. L’objectiu, llavors, era realitzar l’assessorament relacionat amb la comptabilitat i la tributació. Però les noves necessitats empresarials determinaren que evolucionéssim i ens expandíssim fins a abastar altres camps assessors i que centréssim la nostra tasca en la consultoria. Avui som un equip de 30 consultors especialitzats en assumptes mercantils, fiscals i financers amb despatx a Barcelona i Madrid (denominat Afte Madrid Asesores y Consultores, S.L.), i donem suport a altres corporacions estrangeres gràcies, d’una banda, a l’aliança INPACT International, i de l’altra, a l’aposta pel poliglotisme, ja que al nostre gabinet s’empren habitualment el català, el castellà, l’anglès, el francès, l’italià, l’alemany, el rus i el búlgar. Paral·lelament, la nostra oferta de servei es completa amb una entitat independent d’auditoria.

La planificació fiscal, el nostre àmbit d’especialització preferent

El nostre àmbit d’especialització és la planificació fiscal, sobretot adreçada als empresaris perquè tributin de manera justa respectant estrictament el marc jurídic, però aprofitant totes les deduccions, exempcions i desgravacions fiscals. Pel que fa a la tipologia d’usuari, en l’actualitat una gran part dels nostres clients són directius, a més de 250 societats ­–fonamentalment de propietat familiar i dimensions mitjanes o grans, però també societats subsidiàries d’empreses alemanyes, italianes, franceses i britàniques­–, així com, en menor mesura, professionals liberals. Tenim, a més, un nombre fluctuant de persones físiques per a les quals portem a terme tasques puntuals o regulars d’assessoria i consultoria. De fet, al nostre despatx es gestionen unes 800 declaracions de la renda anualment.

Èxit de l’amnistia fiscal

L’amnistia fiscal ha estat un èxit perquè ha possibilitat que afloressin i es regularitzessin 50.000 milions d’euros dipositats a altres països quan l’objectiu inicial era que afloressin 25.000, encara que la taxa imposada ha estat inferior al 10% previst en principi. Aquestes regularitzacions corresponen majoritàriament a fortunes obtingudes dècades enrere que no havien donat el pas per motius diversos (en pocs casos vinculats a la delinqüència o a la corrupció política) i que han volgut aprofitar aquesta oportunitat per normalitzar la seva situació, sent conscients a més que les pràctiques econòmiques estan canviant i que la transparència bancària s’està imposant.

Aparició a la revista Expansión

Precisament aquesta amnistia fiscal ha esdevingut una nova via de negoci per al despatx, donada la nostra especialització en legislació tributària. A partir d’aquí, el nombre de consultes ateses i gestionades es va incrementar gràcies al reconeixement que comportà la nostra aparició en la publicació Expansión, la participació com a experts en diferents conferències sectorials i, alhora, a l’efecte boca- orella. 

Tracte humà i proper, ètica professional i formació continuada

Actuem des d’un codi ètic estricte basat en l’excel·lència, en l’honestedat i en la generositat professionals per tal de vetllar pels interessos dels nostres clients i no perdre capacitat de persuasió; considerem que la nostra funció és acompanyar-los en la seva tasca empresarial i assessorar-los des de la franquesa perquè es consolidin i puguin créixer. Per això, és fonamental invertir constantment en la formació i reciclatge del personal per tal de conèixer les novetats i canvis legislatius. A més, tenim molt present l’atenció personalitzada, que es gestiona a través d’un consultor sènior, encarregat de l’atenció i l’assessorament exclusius del client, de manera que coneix amb detall la seva trajectòria i casuística. A diferència d’altres companys, creiem que el valor afegit d’un bon consultor és l’acompanyament empresarial i humà continu des de l’excel·lència, aportant criteri empresarial basat en anys d’experiència, i no pas els honoraris a la baixa. 

Reinvertar-se en un mercat global

La recessió ha canviat el context socioeconòmic; tot i que en els propers anys la duresa de les condicions actuals se suavitzarà, ni el fictici creixement econòmic ni els nivells de benestar de l’època de bonança es tornaran a assolir. Per això, els empresaris han de treure el màxim partit de les oportunitats d’aquesta nova etapa dins un mercat global, on les possibilitats de negoci són múltiples. Només cal ser imaginatius per reinventar-se i tenir la capacitat imaginativa i la flexibilitat estructural per saber adaptar-se.

Per garantir un creixement racional i sostingut, cal recuperar els valors tradicionals de l’esforç i el treball

La gravetat i transcendència de la crisi haurien de propiciar una reflexió col·lectiva que detectés i descartés les pràctiques que han originat la situació actual. En aquest sentit, és imprescindible recuperar els tradicionals valors de l’esforç i del treball per poder garantir un creixement racional i sostingut, entorn a l’1%, que permeti la creació de llocs de treball, de riquesa i de benestar per al país. 

L’exportació ha permès la continuïtat i fortalesa de moltes empreses del país

En percebre la davallada de vendes internes, les firmes catalanes van entendre ràpidament les oportunitats i avantatges de l’exportació i s’hi abocaren, la qual cosa ha possibilitat la continuïtat i fortalesa de moltes empreses del país.

Gràcies a Internet, avui qualsevol empresari és un exportador en potència

A més d’aquesta reacció immediata dels empresaris davant la crisi, Internet ha permès escurçar distàncies i democratizar les oportunitats empresarials en difondre globalment les característiques dels articles oferts i també les experiències dels consumidors en fer-ne ús. Per aquesta raó, en l’actualitat qualsevol empresari, amb independència de la seva estructura, és un exportador en potència; l’únic requeriment és l’excel·lència del producte i/o servei.

Donem suport a l’expansió internacional de les empreses clients

Ajudem els nostres clients internacionals a establir-se al nostre país i assessorem els clients nacionals sobre les perspectives legals i empresarials dels projectes que desitgen desenvolupar a l’exterior. Gràcies a la pertinença de la nostra empresa al grup internacional INPACT, disposem d’una xarxa de corresponsals internacionals in situ que valoren la viabilitat empresarial del projecte i els aconsellen sobre com materialitzar-ho, considerant les especificitats socials, laborals, jurídiques i econòmiques del país.

Preocupant emigració de la població formada

Una de les repercussions més negatives de la crisi és la fugida de cervells cap a l’estranger. Es tracta, sovint, d’excel·lents professionals que han completat la seva formació finançats amb fons públics i que emigren a Oceania i a Àsia majoritàriament. I és un fenomen especialment preocupant perquè marxen els que destaquen més. Tinguem en compte que un país sense població altament qualificada mai no pot prosperar perquè se’n frena el desenvolupament a tots els nivells.

Equilibri entre la reducció del dèficit i el finançament de les partides prioritàries

És evident que les administracions no poden gastar més del que ingressen; però això no implica que deixin de destinar fons a allò que és imprescindible, i l’Estat ha entrat erròniament en aquesta dinàmica en els darrers anys. S’hauria d’assolir un equilibri entre la reducció del dèficit, elaborant pressupostos realistes que vinculin els ingressos estatals a la definició i a la demarcació de les despeses essencials, i la necessitat de sufragar amb normalitat les partides prioritàries –sanitat, educació, etc.– per tal de garantir el progrés del país.

Caminant cap als Estats Units d’Europa

La unió monetària de la UE es dugué a terme com a primer pas de la futura unió política europea, però des d’aleshores no hem avançat en el procés de construcció continental. Cal consolidar la unificació mitjançant la homogeneïtzació fiscal i la creació d’una autèntica unió bancària si desitgem esdevenir uns veritables Estats Units d’Europa, amb els múltiples avantatges econòmics i comercials que una realitat política com aquesta comportaria.