Sr. Santi Soteras
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Santi Soteras

CAN SOTERAS