Sr. Agustí Trullà Galobardes, Dr. Antoni Bertran Georges
Sr. Agustí Trullà Galobardes, Dr. Antoni Bertran Georges
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

SR. AGUSTÍ TRULLÀ GALOBARDES, DR. ANTONI BERTRAN GEORGES

CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI

Text del 2003

La medicina esdevindrà progressivament menys traumàtica.

.

La Clínica Nostra Senyora del Remei, fundada l’any 1924, és un exemple de com la sanitat privada repercuteix favorablement en els col·lectius menys afavorits de la societat. El Sr. Agustí Trullà i el doctor Antoni Bertran, respectivament gerent i director mèdic de la institució, ens expliquen la història d’aquesta entitat: “La clínica va ser creada per l’Institut de Religioses Sant Josep de Girona, una congregació fundada l’any 1927 per la germana Maria Gay Tibau amb l’objectiu d’atendre el col·lectiu geriàtric i hospitalari. La tasca i l’obra inicial d’aquesta religiosa va ser la cura i l’atenció de les persones grans, inicialment a domicili i més endavant mitjançant la creació d’instituts geriàtrics. Més tard, els seus interessos van eixamplar-se cap a l’atenció de les persones malaltes.”

Actualment aquesta organització hospitalària disposa de 140 llits i d’una unitat de cirurgia sense ingrés que permet la pràctica d’operacions de cirurgia menor: “Realitzem intervencions de cataractes, que 10 anys enrere comportaven un ingrés d’una setmana i que avui representen un internament mitjà de 6 hores.”

Aquesta infraestructura li permet prestar servei en totes les especialitats, excepte en les de cirurgia pediàtrica i cardíaca: “Els serveis de la clínica han anat creixent de forma progressiva, a mesura que ho feia la demanda social, fins a abastar els serveis de radiologia, urgències, cures intensives… El gran nombre d’especialitats i de serveis converteixen la clínica en un petit hospital amb l’avantatge que, ateses les seves mides, la planificació i l’organització del centre està sota el nostre control, ja que nosaltres mateixos podem supervisar les accions de les diferents àrees sense que sigui necessari delegar en altres persones.”

No obstant això, està especialitzada en l’atenció de determinades patologies: “Dermatologia, cirurgia general i digestiva, oftalmologia, urologia, ginecologia i obstetrícia, traumatologia, ortopèdia i neurocirurgia.”

Aquest camp és especialment destacat no només pel volum d’operacions realitzades, sinó pel reconeixement de què gaudeixen: “Som un centre de referència en neurologia i neurotraumatologia. A la clínica es practiquen intervencions per tractar hèrnies discals, tumors, etc. De fet, la nostra Unitat de Cures Intensives està acreditada pel Servei d’Urgències Català, de manera que quan es produeix una sobreocupació dels hospitals públics els malalts són derivats cap el nostre centre.” Es tracta d’operacions de risc que han de ser realitzades des de quiròfans especialitzats i on la precisió és bàsica, no en va s’està intervenint una àrea que possibilita el moviment.

El fet de ser una institució de referència en una branca tan complexa i tecnificada de la medicina no ha estat pas fruit de la casualitat, sinó de la ferma voluntat donar el millor servei als pacients: “El nostre sistema de treball es basa en una plantilla de metges i personal sanitari fix, i en una borsa de col·laboradors estables que fan servir les nostres instal·lacions mitjançant un conveni. Això significa que per atreure els especialistes més destacats en una branca cal tenir les millors i més avançades instal·lacions per tal de respondre a les seves exigències.”

Aquesta filosofia d’actuació respon a la certesa que, com a centre mèdic privàt, han de satisfer les demandes dels seus usuaris: “Com a empresa partim del fet que els nostres clients no només són pacients, provinents majoritàriament d’assegurances mèdiques privades, sinó que també ho són els facultatius que actuen al nostre centre. Si aquests professionals consideressin que els equipaments no s’ajusten a les seves exigències, en buscarien d’altres de més eficients, amb la qual cosa els seus pacients també deixarien de ser els nostres usuaris. Des del nostre punt de vista, és essencial fidelitzar els professionals més destacats de cada branca mèdica i per fer-ho és imprescindible disposar de l’última i més adequada tecnologia.”

Ara bé, la necessitat d’avenços per desenvolupar la seva tasca no ha d’estar necessàriament renyida amb una bona política empresarial: “Com a centre privat, el nostre funcionament i la nostra política en matèria de mitjans de diagnosi i tractament ha de ser diferent de la dels hospitals públics que duen a terme recerca. La nostra labor no és pas posar a prova noves tècniques o medicaments, sinó posar en pràctica les ja contrastades. A la Clínica Nostra Senyora del Remei quan un aparell se substitueix per un altre és perquè el darrer està plenament contrastat en el seu funcionament. El mateix succeeix en el cas dels principis actius.”

La informàtica no només és imprescindible a l’hora de tractar els malalts, sinó també en el moment d’emmagatzemar i organitzar  les seves dades: “Aproximadament un 5% del nostre pressupost anual és destinat a eines informàtiques per gestionar les històries clíniques dels nostres pacients, de manera que no s’hagin de repetir proves ni se’ls hagin de formular cada vegada les mateixes preguntes.”

Amb aquesta sòlida base, el projecte de futur passa per la formació de gabinets mèdics, com el ja existent d’urologia: “Són equips que agrupen diversos professionals i que atenen els pacients amb un horari conjunt durant els dies laborables, de manera que permeten tractar la complexitat i els diferents vessants –físics i psicològics– de les afeccions. Per altra banda, possibiliten actuar a priori, és a dir, dur a terme una medicina preventiva que impedeixi l’aparició de la malaltia. En alguns casos, aquesta labor preventiva no serà possible, però sí que es podrà escurçar el temps de recuperació i també s’evitaran o minimitzaran les recaigudes.”

Els metges de família també tindran un paper essencial: “Cada vegada més s’està recuperant la figura del generalista que, d’una banda, du a terme una tasca preventiva i, d’una altra, coordina les diferents actuacions dels especialistes. És per això que la política del centre s’encamina cap a la col·laboració in situ de metges de família, és a dir, en comptes de disposar d’una consulta particular, aquests professionals en lloguen una de les disponibles al centre, de manera que els malalts poden ser derivats directament als especialistes, alhora que es poden realitzar les proves necessaries a les nostres instal·lacions.”

Pel que fa al futur: “La medicina esdevindrà progressivament menys traumàtica; es reduiran les intervencions quirúrgiques i els ingressos hospitalaris. Aquesta reducció del nombre d’intervencions serà possible gràcies, a la genètica que constituirà la gran medicina preventiva del futur.”