Antoni Morera
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Antoni Morera

Morera Pell SL