Eduald Batlle
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Eduald Batlle

Ripleg