Joan Josep Juanola
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Joan Josep Juanola

Jansa Metal SA