Llorenç Ausió
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Llorenç Ausió

Ausió Sistemes d’Elevació