Lluís Borràs
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Lluís Borràs

Confeccions Borràs SA