Sr. Manuel Camacho et alia
Sr. Manuel Camacho et alia
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

SR. MANUEL CAMACHO, SRA. MARTA LAFONT I PIÑAS, SRA. Mª ÀNGELS ALMENAR I PASIES, SR. MIGUEL VAZ-ROMERO I UÑA, SRA. MARTA ANTICH DÍAZ

IOM INSTITUTO MÉDICO

Texto del 2003

Al nostre laboratori realitzem uns processos propis i originals que van dirigits a augmentar la qualitat embrionària i afavorir el procés d’implantació. Hem aconseguit ser un centre efectiu, però sobretot caracteritzat pel tracte humà, on les parelles troben suport alhora que resultats.

L’IOM Instituto Médico, clínica especialitzada exclusivament en reproducció humana, es va crear com a centre integral exclusiu per ajudar les parelles a aconseguir el fill desitjat mitjançant les noves tecnologies reproductives. La clínica IOM destaca no només per la seva avançada tecnología, sinó també pel tracte humà i personalitzat que ofereix: informant, obrint totes les portes i resolent cadascuna de les qüestions que es planteja la parella, donant des del primer moment tranquilitat i una informació àmplia i detallada per que els nous pares coneguin tot allò que han de saber envers les seves possibilitats i les de IOM, com a cofactors d’un projecte de bellesa i grandesa extraordinàries.

La Clínica és un projecte nascut l’any 1996 per la iniciativa i l’interès de la biòloga Marta Antich amb l’objectiu de donar acollida i trobar solucions a un nombre creixent de parelles infèrtils. És una clínica de caràcter privat que ofereix a les parelles amb problemes de fertilitat els més actualitzats avenços científics amb una tecnologia capdavantera en reproducció humana asistida. Tant és així que el centre ha ofert aquesta tecnologia per crear altres centres arreu de la geografia espanyola com per exemple a Tarragona, Mallorca i Lleó: “Ens sentim molt orgullosos del desenvolupament que hem assolit, fet que li debem a la nostra biòloga Marta Antich Díaz qui, amb la seva dedicació i entrega, ha fet possible que la clínica sigui un dels centres amb la taxa més alta d’efectivitat. Tanmateix amb el seu esforç i el de la resta de l’equip (metges ginecòlegs, biòlegs, uròlegs, andròlegs, anestesistes, infermeres i professionals sanitaris) que han sabut treballar plegats amb un objectiu comú, hem aconseguit ser un centre efectiu, però sobretot caracteritzat pel tracte humà, on les parelles troben suport alhora que resultats. Quan l’efectivitat no és possible, mitjançant la labor en equip fem que les parelles comprenguin els motius, per mirar de trobar conjuntament una sortida consciencejada. Una de les claus de l’èxit és estudiar cada cas de forma personalitzada i aconseguir descobrir així la causa de l’esterilidad o la subfertilitat. Per això s’estudien per igual ambdós membres de la parella intentant realitzar les proves necessaries, començant per les més sencilles i menys agresives (més econòmiques o menys gravatives). Una de les proves bàsiques, que a la nostra clínica donem una importància primordial (en el cas dels homes), és el seminograma, per la seva gran variabilitat, ja que inclou moltes circumstàncies personals: hàbits tòxics, alimentaris, abstinència, condicions de recollida, medicació i estrès, entre d’altres. En la major part de parelles no existeix una única causa que justifiqui la infertilitat, sinó que conflueixen varis factors femenins i masculins que, en definitiva, produeixen un retard en aconseguir l’embaràs desitjat.”

S’ha de destacar també que el centre disposa d’una infraestructura clínica dedicada exclusivament a la fertilitat, amb la qual cosa s’aconsegueix un ambient sa i relaxat: “Tant les consultes mèdiques com el quiròfan no tracten cap tipus d’enfermetat, d’aquesta manera aconseguim un lloc privilegiat i únic, creant un ambient acollidor on es respira pau… quelcom avui en dia, quasi bé oblidat.”

L’IOM Instituto es troba al bell mig de Barcelona i, com a realitat mèdica i humana, ha estat possible gràcies a Manuel Camacho, promotor del projecte, que va confiar plenament en el valor personal i la brillant carrera de Marta Antich que va iniciar la seva trajectòria professional a la Fundació Puigvert com a investigadora i va desenvolupar els seus coneixements i tècniques creant l’Institut Català de Fertilitat FertiLAB, que actualment col·labora amb la clínica IOM. Ha presentat treballs en simposis internacionals que han merescut importants reconeixements. Desenvolupa la seva feina sense perdre de vista la part més humana de la medicina i de la ciència. “D’alguna manera donem una oportunitat per fer aflorar la vida fent un servei a la societat.”

Per acabar, resaltar alguns dels èxits més rellevants del Centre: “És precisament el fet que els ginecòlegs, des del moment que entren a formar part de IOM-Fertilab, és com si tinguessin una extensió de la seva consulta privada, donat que tenen totes les possibilitats de desenvolupament en les especialitats de fertilitat amb el suport de l’estructura medicocientífica i de laboratori de l’empresa. Destacar també que no treballem en els camps de la ginecologia i l’obstetrícia, amb la finalitat de no crear incompatibilitats amb els ginecòlegs que col·laboren amb nosaltres. I finalment, les tècniques de fertilitat que realitzem a l’Institut amb èxit: seminogrames, inseminació artificial homòloga, inseminació artificial heteròloga, banc de semen, banc d’embrions, fecundació in vitro, microinjecció espermàtica (ICSI), diagnòstic preimplantacional, congelació d’embrions, cultiu de blastòcit i eclosió assistida. La tècnica de reproducció que avui té més possibilitats d’embaràs és la fecundació in vitro (FIV) però, alhora és una prova diagnòstica de gran valor, amb la qual podem observar molt de prop el que succeeix entre un òvul i espermatozoides determinats, el que actualment es denomina test-FIV.”