SR. RAFAEL MÁRQUEZ DURÁN, SRA. ANA Mª MÁRQUEZ RIUS, SR. JOSEP MÁRQUEZ RIUS
SR. RAFAEL MÁRQUEZ DURÁN, SRA. ANA Mª MÁRQUEZ RIUS, SR. JOSEP MÁRQUEZ RIUS
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

SR. RAFAEL MÁRQUEZ DURÁN, SRA. ANA Mª MÁRQUEZ RIUS, SR. JOSEP MÁRQUEZ RIUS

TEDISEL IBÉRICA

Texto del 2003

Les instal·lacions de seguretat elèctrica, sistemes integrats i plafons tècnics són eines per als professionals mèdics. És bàsic conèixer les necessitats dels sanitaris i el funcionament de l’hospital per poder dissenyar aparells d’alta qualitat.

La complexitat estructural i funcional dels hospitals moderns implica l’existència de moltes empreses vinculades al sector sanitari subministradores de productes i serveis molt específics i adaptats. Tedisel Ibérica n’és una. Va ser fundada l’any 1995 per un equip de professionals amb una dilatada experiència en els sectors de l’enginyeria, els serveis i especialment en l’hospitalari. La seva actuació comporta un alt grau de complexitat i rigor. Els àmbits principals de treball de Tedisel se centren en la fabricació i instal·lació de productes i sistemes integrats per unitats quirúrgiques, d’UCI, REA, urgències i habitacions de pacients. Els sistemes de Tedisel són aplicables a les diferents àrees dels hospitals i en zones que comporten un cert grau de risc elèctric. Rafael Márquez Durán, conjuntament amb els seus fills Josep Márquez Rius, gerent, i Ana Márquez Rius, administradora, són fundadors d’aquesta empresa que avui és líder en el seu camp d’especialitat al mercat espanyol. “Tedisel va néixer per la necessitat de crear productes adequats per cadascuna de les zones crítiques, no mèdiques, de centres hospitalaris. Fabriquem aparells de control de les instal·lacions que integren en les terminals elements tècnics, pràctics i decoratius per a una millor aplicació de la medicina i un millor confort del pacient.”

L’element de més complexitat tècnica de Tedisel Ibérica són els equips de seguretat elèctrica, els quals han introduït als hospitals espanyols. “Els comercialitzem i instal·lem en la majoria de centres del nostre país, i cada dia més ens els sol·liciten al mercat exterior. Al continent asiàtic s’estan instal·lant molts plafons tècnics que es comercialitzen a través d’empreses d’enginyeria. La seguretat elèctrica és una prioritat en tots els productes fabricats. Proporcionem panell tècnic de quiròfan que han de tenir sistemes de seguretat molt precisos, com alarmes elèctriques, gasos medicinals i instal·lacions elèctriques auxiliars.”

Fins avui aquests professionals han reformat i instal·lat sistemes tècnics en més de 3.500 quiròfans de tot el país. “Les instal·lacions de seguretat elèctrica, sistemes integrats i els plafons tècnics són eines al servei dels professionals mèdics. És bàsic conèixer les necessitats dels sanitaris i el funcionament de l’hospital per poder dissenyar aparells d’alta qualitat.”

Els plafons técnics poden contenir un gran nombre d’aparells i accessoris que Tedisel Ibérica s’encarrega d’instal·lar, “com pantalles de plasma, elements transmissors de senyals, alarmes elèctriques i de gasos medicinals, telèfons, controls d’encesa de llums, negatoscopi, senyalitzacions d’estat del quiròfan, cronòmetres digitals amb comandament a distància, interruptors de llums de quiròfan, regulació del fluxos d’il·luminació, indicadors de l’estat de càrrega de bateries i sistemes d’assistència vital, intercomunicadors, selectors de música, controls de temperatura ambient, etc. En els hospitals, els aires condicionats han de funcionar perfectament i tenir un filtratge molt especial. Els controls del filtre de l’aire condicionat asseguren un bon estat de l’ambient dels espais hospitalaris. En el sistema de parets tècniques som pioners i líders al mercat espanyol.”

El conjunt de productes que ofereix Tedisel Ibérica estan certificats amb les normatives més rigoroses que s’exigeixen a l’Estat espanyol. Tots estan avalats i certificats per laboratoris oficials d’assajos. També estan aplicant normes de qualitat ISO. Tedisel Ibérica actua en un àmbit en constant transformació per les permanents innovacions provinents de l’aplicació de noves tecnologies: “Aquest fet obliga a millorar tots els nostres productes i serveis donant en cada moment la millor qualitat. Els quiròfans hospitalaris s’han de modernitzar periòdicament a causa de l’aparició de nous aparells i tècniques. Això comporta que haguem d’adaptar els nostres productes a les necessitats dels professionals sanitaris. Estem col·laborant amb empreses internacionals amb el disseny de quiròfans intel·ligents. El perfeccionament dels aparells comporta l’actualització dels professionals que els generen. Els recursos humans de la companyia han d’evolucionar de forma permanent, reciclant-se i adaptant-se a les noves tecnologies.”

El treball de desenvolupament de productes es realitza des del departament de R+D de l’empresa. “Enginyers i arquitectes són peces fonamentals en la tasca de concepció, disseny i aplicació de productes. Fabriquem d’acord amb les especificacions de l’enginyer, qui determina l’estructura de la instal·lació, i de l’arquitecte, el qual intervé en un sentit més estètic.”

Entre els productes que ofereix aquesta companyia hi ha les lluminàries de capçalera, productes fets a mida, adequats a les instal·lacions hospitalàries i al personal facultatiu que ha d’utilitzar-los. “Tenen allotjament per preses de corrent, gasos medicinals, sistemes de trucada i comunicacions, així com els diferents sistemes d’il·luminació, entre d’altres. Dins d’aquest camp també oferim lluminàries hermètiques amb un alt grau d’estanquitat. S’instal·len en ambients carregats d’humitat, pols o sales blanques. Són idònies per a quiròfans i zones estèrils.”

Un altre camp d’activitat és el de les unitats especials. “Estan pensades per ordenar i racionalitzar l’espai a l’entorn del pacient. Hi ha una versió suspesa del sostre ideada per les UCI i fabricada segons les necessitats de cada unitat. Aquestes permeten la incorporació d’elements com barres tècniques, portasafates i altres accessoris necessaris, aíxi com els sistemes d’electricitat, comunicacions i els diferents tipus de gasos medicinals.”

El tancament adequat dels espais hospitalaris esdevé també fonamental: “Hi ha una àmplia gamma de portes lliscants i giratòries, d’ús interior i exterior. Es fan portes automàtiques, hermètiques, ajustades a les necessitats específiques del projecte.”

Les parets de determinades zones dels hospitals i els laboratoris necessiten recobriments antibacteriològics especials que Tedisel aplica als seus productes, com “els compactes minerals i les resines fenòliques, materials que són fàcils de netejar i resistents a la majoria de productes químics. Són molt resistents a l’ús i ofereixen excel·lents garanties d’higiene. La majoria de quiròfans es revesteixen completament amb aquest tipus de materials, així com els lavabos, les zones estèrils i les sales blanques.”

Tedisel Ibérica disposa d’instal·lacions modernes i equipades per afrontar el futur amb optimisme, creant i desenvolupant tecnologia pròpia per tal de donar al sector sanitari i hospitalari el millor producte i servei com ha fet al llarg de la seva trajectòria empresarial.