Amèlia Boix
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sra. Amèlia Boix

Eladiet