Francesc Casajoana i Rifà i Andreu Cano i Díaz
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Srs. Francesc Casajoana i Rifà i Andreu Cano i Díaz

Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana de Futbol