Fotografía de: Àngel Font
PC, 7è VOLUM. Empresaris de Catalunya

Srs. Joan i Cristina Palou Moreno, Joan Palou Díaz i Basi Moreno

Giscosa