Josep Enric Gras Daumal i Josep Gras Soler
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Josep Enric Gras Daumal i Josep Gras Soler

Grassoler SA