SRA. TERESA GIMPERA FLAQUER
Fotografia: Àngel Font
PC, 21è VOLUM. Estètica corporal i equilibri emocional, Pròleg

SRA. TERESA GIMPERA FLAQUER

Model, actriu i empresària