Les fundacions donen a la societat tot allò que l’afany de lucre, de triomf i de notorietat, neguen sistemàticament.

Un disminuït psíquic arriba a la fita d’una marató i en girar-se per assegurar el seu èxit veu com cau el que va darrere seu. A pocs metres del triomf, recula i s’acosta al competidor caigut, i l’ajuda a arribar el primer per compensar-li l’ensurt. Mentre, els organitzadors de la cursa i el públic criden: «No, no, deixa’l! Tu segueix i guanya», que és el que hauríem fet les persones normals. Preferir l’anonimat, perdre un triomf per sentir la impagable satisfacció d’ajudar, és la lliçó que ens donen les protagonistes d’aquest llibre: les fundacions. Les fundacions donen a la societat tot allò que l’afany de lucre, de triomf i de notorietat, neguen sistemàticament. Cap empresa, ni cap empresari deixaria de banda la rendibilitat ni l’èxit per projectar una fundació que, si per un costat té uns objectius i uns ideals, per l’altre ha de ser econòmicament sostenible, encara que sigui parant la mà sota alguna font de diners.

Els capdavanters que busquen nous aires en el si de l’Església, veuen en el sistema fundacional una sortida transparent i moderna per arribar als problemes de la societat d’avui, i compten amb el suport dels fidels i dels agnòstics, ja que la generositat diàfana del voluntariat sempre fa costat a qualsevol tipus d’objectiu que no tingui com a única finalitat l’afany de lucre.

La capacitat individual i col·lectiva dels personatges que il·lustren Fundacions de Catalunya són una bona mostra del que es pot arribar a aconseguir. Tot allò que es pot fer bé des de l’actuació privada no s’ha d’exigir que ho faci cap institució governamental. El cost econòmic dels ajuts no és res si es quantifica l’estalvi que suposa una obra ben gestionada, portada transparentment i que es fa possible gràcies a l’esforç no remunerat de milers de persones.

Des d’aquesta columna volem retre un sentit homenatge als protagonistes d’aquest llibre que donen a la societat tot allò que les institucions no poden ni tan sols somiar fer, i que va des de la pedagogia, l’art, la recerca, l’obra social més arriscada, fins a temes culturals, patriòtics o místics.

Ara bé, hem de fer un prec: cal replantejar-se les partides econòmiques que es destinen a fer possible alguns projectes. Si no fos per l’afany desinteressat de molts ciutadans, serien les institucions les qui haurien de donar resposata a moltes necessitats, el cost seria més elevat i l’entusiasme inferior. En tot cas, sols es tracta d’una part del pressupost que es recapta de la societat, que se li torna justament, sense ser caritat, ni els uns han de creure que la fan, ni els altres que la reben. És una qüestió més de justícia de que solidaritat: (caritat).

Ens calia poder veure, d’un cop d’ull, la diversitat i la riquesa del nostre món associatiu, fet per persones. No per individus, sinó persones que pensen en els altres i en el país.

Hble. Sr. Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya.

Personatges que han fet possible Fundacions de Catalunya

Joan Ras Sirera

Sr. Joan Ras Sirera

Text del 2002. “Cada cop més s’identifica qualitat de vida amb moltes més variables, entre d’altres la conservació del nostre

Leer »
Josep M. Ramírez Ribas

Sr. Josep M. Ramírez Ribas

Text del 2002. “Vam néixer amb l’objectiu d’atendre les persones amb discapacitat física d’una manera integral: tant físicament com psicològicament

Leer »
RABASSO-ANDREU

Sr. Jordi Rabassó Campi

Text del 2002. “L’actitud positiva vers la prevenció, evita l’accident” Fundació Universal treballa per fomentar la reducció dels acci­dents de

Leer »
Josep M. Pujol Gorné

Sr. Josep M. Pujol Gorné

Text del 2002. La Fundació Lleida Solidària va néixer com a Organització no Governamental l’any 1995 impulsada pel Col·legi d’Apa­re­lladors

Leer »
Salvador Poch

Sr. Salvador Poch

Text del 2002. “Sempre hem d’anar allà on la gent més ens necessiti” ­A principis dels anys noranta va néixer

Leer »
Antoni Pitxot Soler

Sr. Antoni Pitxot Soler

Text del 2002. “Si haguéssim de carac­te­­rit­­zar amb dues paraules la personalitat de Salvador Dalí, sense dubte, hauríem d’utilitzar l’honestedat

Leer »
Jordi Parés Jou

Sr. Jordi Parés Jou

Text del 2002. Cada vegada més la societat exigeix productes d’alimenta­ció controlats i certificats. Els escàndols que s’han viscut els

Leer »
Josep Parera Ripoll

Sr. Josep Parera Ripoll

Text del 2002. “Sense renunciar als orígens, ens adaptem constantment a les noves necessitats” En parlar, ni que sigui col·loquialment,

Leer »
Ramon Pallàs Sala

Sr. Ramon Pallàs Sala

Text del 2002. “Als espanyols i als catalans ens caracteritza una forta tendència a voler ser propietaris” La transformació mai és

Leer »
Joan Oró Florensa

Sr. Joan Oró Florensa

Text del 2002. “La ciència, com la filosofia, sempre s’ha mogut per l’intent de respondre preguntes fins aleshores sense resposta”

Leer »
Hans Meinke

Sr. Hans Meinke

Text del 2002. “Llegir és una de les millors maneres de trobar la realització personal i d’entendre millor l’aventura de

Leer »
Sr. Miquel Porter Moix

SR. MIQUEL PORTER MOIX

Text del 2002 “La Universitat Catalana d’Es­tiu va néixer d’un grup de catalans del nord que, aprofitant la bafarada alli­be­­­radora

Leer »
Sr. Luis Luque

SR. LUIS LUQUE

Text del 2002 La Fundación Altarriba, Ami­gos de los Animales va ser creada a resultes de la de­tecció de la

Leer »
Sr. Lluís Font Espinós

SR. LLUÍS FONT ESPINÓS

Text del 2002 L’origen de la Fundació Blan­quer­­na, dedicada a l’en­se­nya­ment universitari i fun­­­da­do­ra de la Uni­ver­sitat Ra­mon Llull, rau

Leer »
Sr. Àngel Fàbrega

SR. ÀNGEL FÀBREGA

Text del 2002 Dos moments significatius mar­­quen la trajectòria histò­­ri­ca de la Fundació Cultura Re­ligiosa. L’any 1909, Mos­sèn Eudald Serra

Leer »
Sr. Artur Suqué

SR. ARTUR SUQUÉ

Text del 2002 La Fundació Castell de Pe­ra­­lada finança un dels actes cul­turals més rellevants del pa­norama cultural català, el

Leer »
Sr. Joan Tugores Ques

SR. JOAN TUGORES QUES

Text del 2002 Actualment la noció de bo fa referència a la construcció d’arquitectures mentals bàsiques preparades per absorbir nous

Leer »
Sr. Lluís Verdés

SR. LLUÍS VERDÉS

Text del 2002 Fundació Cal Ble és una ini­ci­a­­tiva força original que combi­na gas­­tronomia i cultura en un es­pai únic

Leer »
Sra. Anna Maria Duran

SRA. ANNA MARIA DURAN

Text del 2002 La fascinació pel firmament només l’explica l’ànsia de saber sobre l’univers que ens envolta L’afició a l’astronomia

Leer »
Sra. Anna Dols et alia

SRA. ANNA DOLS

Text del 2002 Volem que la nostra activitat arribi fins al darrer racó del planeta La tasca de la Fundació

Leer »
Pau Casals

SR. NARCÍS CASTANYER BACHS

Text del 2002 Catalunya es diferencia d’al­tres petits països per l’exis­tència de figures públiques que han contribuït personal­ment i econòmicament

Leer »
Sra. Carme Bufí

SRA. CARME BUFÍ

Text del 2002 Els Premis Bufí i Planas representen el reconeixement dels com­­portaments i les filosofies exemplars en el diàleg

Leer »