Els Industrials de Catalunya són els qui ocupen el màxim lloc en una indústria

Mirem el diccionari. De vegades diem: «És admirable la indústria de les abelles en construir els seus ruscs.» Aquí la indústria és la destresa enginyosa per executar una cosa. És també l’ús d’aquesta destresa. Diem també «La indústria catalana passa un moment excel·lent.» Parlem doncs d’una activitat humana emprada en la producció de béns i serveis de tota mena. En ocasions parlem de «la indústria tèxtil», referint-nos al conjunt d’activitats dedicades a la transformació de matèries primeres mitjançant maquinària i treball per tal d’obtenir béns manufacturats. I, finalment, parlem de les «indústries establertes al municipi», referint-nos a les instal·lacions físiques d’una empresa industrial.

Per tant, podem concloure que l’industrial és la persona que posseeix una destresa enginyosa que li permet dedicar-se a una activitat humana que transforma matèries i n’obté béns d’utilitat, en el marc d’un sector concert d’activitat i dins d’unes instal·lacions físiques on hi ha maquinària i es fa un treball.

En la presentació de Industrials de Catalunya el president Pujol esmenta les virtuts que han portat els nostres industrials a ocupar un lloc destacat en el context dels homes d’empresa d’arreu del món.

Nosaltres hem parlat amb 200 persones: homes i dones, joves i grans, propietaris i gestors, vinculats a empreses familiars i a grans grups multinacionals, creadors i continuadors, de comarques industrials i de comarques agràries, grans i petits. 200 opinions representatives que ens han permès afegir un element important a la definició a què hem arribat després de refondre tot el que normalment entenem per indústria. Les 200 persones amb qui hem parlat són abans que res persones, conscients que la seva activitat no és possible sense la participació dels seus treballadors i treballadores, que el medi ambient és avui un bé preciós que no s’ha de subordinar a l’activitat industrial, que portar els seus productes enllà de les nostres fronteres és avui necessitat imperiosa i també element de cohesió de cultures i maneres de veure, que calen elements que possibilitin la formació autèntica de les persones que participen en l’activitat. Són 200 persones que transformen i que conserven. Transformen matèries, conserven valors. Els països que avancen ho fan així: progressant sobre la tradició.

Personatges que han fet possible Industrials de Catalunya