Antoni Cañete Martos. Presidente de Pimec

29/07/2022

«Sens dubte és una contribució rellevant al sempre necessari reconeixement dels empresaris i empresàries de la nostra societat. Massa sovint es recorda l’empresari com una figura explotadora i gasiva i s’oblida la seva decisiva aportació a la riquesa i progrés del país»