Antoni M. Brunet i Berch.President de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell

«Espero trovar les solucions que les diferents persones entrevistades proposen o han dut a terme en els seus respectius camps d’actuació, i que puguin servir d’orientació a un altre per enfocar correctament la necessària recuperació econòmica»