Ernest Maragall i Mira. El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

03/10/2018

«El felicito pels seus treballs, on s’evidencia una gran labor de recerca i de coordinació de tot l’equip de Testimonis per a la Història.

Sense cap tipus de dubte, aquestes dues obres resulten magnífics recursos de consulta i de referència de les matèries que tracten.

Estic segur que aquests treballs, que s’erigeixen també com a reflex de la societat catalana a través del testimoni de grans personalitats, tindran en compte que la catalana és una societat que dia a dia exigeix una major presència femenina a tots els espais, i que aquesta presència hi serà cada cop més present també a les futures obres publicades a Testimonis per a la Història».