Sandra Zaragoza Vallès. Consell Comarcal del Baix Ebre – Presidència

27/03/2019

«Segur que seran enriquidores i que els testimonis amb les seves aportacions faran que aquesta generació i les properes tinguin coneixement de la situació actual. Reitero els meus agraïments».