Ximo Puig. Presidente de la Generalitat Valenciana

18/05/2023

«Vull agrair-li l’amabilitat que ha tingut en remetre’m els libres Por las buenas …. las bravas, Diario de dos caras, Barcelona 1 de octubre de 2017 i Biografias relevantes de nuestros empresarios.

Les empreses han sigut un gran element de dinamització en totes les societats.
No podem explicar el progrés dels últims segles sense fer referència a la gran tasca duta a terme per una ingent quantitat de dones i homes que han fet progressar les seues empreses i han generat ocupació alhora que han fomentat la innovació, la investigació i el desenvolupament, factors decisius per al creixement econòmic i la prosperitat general.
Conèixer la seua historia personal, la seua trajectòria i les seues opinions és una bona manera d’acostar-nos a una realitat molt diversa des de perspectives molt valuoses. Els continguts dels volums Biografías relevantes de nuestros empresarios ens permeten apreciar la importància del factor humà en la configuració d’un teixit empresarial potent, flexible i adaptat a la realitat geogràfica, social i econòmica del seu entorn.

Sempre he pensat que cal valorar el paper clau de l’empresariat com a motor econòmic i agent actiu fonamental en la creació de noves oportunitats d’ocupació i la seua implicació en els processos de transformació d’una societat concreta, en el nostre cas, en la Comunitat Valenciana. Les nostres empreses no són entitats despersonalitzades; al capdavant de totes elles hi ha dones i homes que treballen diàriament, colze amb colze amb els seus equips humans, amb una enorme il·lusió.

Iniciatives com la que representa aquesta publicació poden ser de gran interés per a totes les persones que volen entendre millor la realitat del sector empresarial des de tots els punts de vista. Anime des d’estes línies a endinsar-se en les seues pàgines i a valorar el paper d’un magnífic grup humà que ha fet possible el creixement de les seues empreses amb les armes de la creativitat, l’esforç, la innovació o la tenacitat. Vull també felicitar a les persones que han fet possible la realització d’aquesta obra i la seua difusió entre els lectors»