Srs. Albert Polo i Montserrat Aibar
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Albert Polo i Montserrat Aibar

LA TENALLA