Sr. Alfonso de Argila de Chopitea
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Alfonso de Argila de Chopitea