Srs. Andreu Bosch Planas i Lluís Cuspinera Font
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Srs. Andreu Bosch Planas i Lluís Cuspinera Font