SR. ANDREU MAS-COLELL
Fotografia: Àngel Font
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals, Pròleg

SR. ANDREU MAS-COLELL