Srs. Andreu Ponsirenas Cunillé i Josep Puig Sió
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Srs. Andreu Ponsirenas Cunillé i Josep Puig Sió