Sr. Àngel Vidal
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Àngel Vidal

CÚRIA REIAL – FONT MOIXINA