SR. ANTONI FERNÁNDEZ TEIXIDOR
Fotografia cedida
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals, Pròleg

SR. ANTONI FERNÁNDEZ TEIXIDOR