Sr. Antoni Joan Griera Cura
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Antoni Joan Griera Cura