Srs. Antònia Boada i Baltasar Pascual
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Antònia Boada i Baltasar Pascual

EL GARBET