Ramon Serrador i Vivet, Juan Sanz Sánchez i Antonio Candelo Mateo
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Srs. Ramon Serrador i Vivet, Juan Sanz Sánchez i Antonio Candelo Mateo

Associació de Veïns Ripoll 60 i Pla de Sant Pere