Anna Maria Baella i Josep Calvet
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Anna Maria Baella i Josep Calvet

Instal·lacions Calvet&Baella