Srs. Josep Maria Bertolín, Lluís Fuster i Jordi Balsells
Fotografia: Àngel Font
TH, 9è VOLUM. Auditors, consultors i fiscalistes

Srs. Josep Maria Bertolín, Lluís Fuster i Jordi Balsells

ECOGEST-ECONOMISTES I CONSULTORS DE GESTIÓ