Daniel Casadesús Masanell i Ramon Casadesús Ros
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Daniel Casadesús Masanell i Ramon Casadesús Ros

Disme SA