Mario Andrés, Raquel Alba, Rosana Almela, Núria Recasens, i Noèlia Àvila
Fotografia: Àngel Font
PC, 10è VOLUM. Assessors d’empresa

Srs. Mario Andrés, Raquel Alba, Rosana Almela, Núria Recasens, i Noèlia Àvila

CEGECOP SCCL