Jaume Vilella i Motlló i Francesc Esteve i Perendreu
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Srs. Jaume Vilella i Motlló i Francesc Esteve i Perendreu

Cercle de Belles Arts de Lleida