Fèlix Company i Maria del Carme Clols
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Fèlix Company i Maria del Carme Clols

M. C. Clols SA