Dr. Antoni Escura Viñuela
Fotografia: Àngel Font
PC, 6è VOLUM. Advocats de Catalunya

Dr. Antoni Escura Viñuela