Dr. Josep M. Gatell Artigas
Dr. Josep M. Gatell Artigas
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. JOSEP M. GATELL ARTIGAS

SERVEI DE MALALTIES INFECCIOSES I SIDA DE L’HOSPITAL CLÍNIC

Text del 2003

Al llarg de les darreres dues dècades s’ha pogut comprovar que continuen apareixent noves malalties infeccioses que afecten l’ésser humà. Aquest fet exigeix l’existència de centres investigadors que trobin la solució mèdica a les infeccions humanes emergents. El Servei de Malalties Infeccioses i Sida de l’Hospital Clínic realitza labors assistencials, docents i d’investigació en el camp de les malalties infeccioses. Integra tota la investigació en sida i la major part de la investigació en malalties infeccioses amb l’excepció de la medicina tropical. Està dirigit pel Dr. Josep Maria Gatell i Artigas, especialista en recerca en el camp de la sida. “El Servei l’integrem un equip de professionals mèdics que ens dediquem a l’assistència, la docència i la recerca en el marc de l’Hospital. Una part de l’equip és personal contractat i becat que només fa investigació. Metges, biòlegs, químics, enginyers, tècnics de laboratori, etc. integren un equip multidisciplinari amb una capacitat científica i intel·lectual notable per assolir els objectius proposats.”

El Servei de Malalties Infeccioses i Sida és una de les línies d’investigació que s’engloba en una de les sis grans àrees de recerca de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), la d’agressió biològica i mecanismes de defensa. IDIBAPS és una entitat que va ser fundada el 1993 com a centre de recerca a través d’un acord entre la Generalitat de Catalunya, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Minesterio de Ciencia y Tecnología, la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i l’Hospital Clínic de Barcelona. “Tot i així, el Servei va néixer abans, el 1981, quan un grup de metges de l’Hospital vam creure necessari crear un equip de recerca en malalties infeccioses. Els primers anys van ser de creixement i consolidació i predominaven l’activitat assistencial i la docència. El potencial de recerca es concentra a partir dels anys 90 quan les seves activitats van assolir una quota competitiva.”

Dins del Servei hi ha diferents línies de treball. En el camp de la sida, en aquests moments, el Servei està investigant l’eficàcia i tolerància de nous antiretrovírics, les característiques, els mètodes diagnòstics i la resposta al tractament i la profilaxi de les infeccions oportunistes. “També s’investiga en les característiques de les infeccions en els drogoaddictes per via parenteral.”

En el camp de les infeccions generals, s’investiga en endocartitis clínica i experimental, en infeccions respiratòries i tuberculosis, etc. El Dr. Gatell dedica la major part del seu temps a la recerca sobre la sida, una àrea que desenvolupa a partir d’uns primers estudis en drogoaddictes l’any 1983. “Una de les primeres línies de recerca del Servei va ser les infeccions en malalts drogoaddictes que utilitzaven drogues per via parenteral amb complicacions infeccioses. Quan va aparèixer la sida, a causa del seu mecanisme de transmissió, la major part dels malalts amb què estàvem treballant es va infectar del nou virus.”

El Dr. Gatell es mostra satisfet pels progressos dels darrers anys en matèria de recerca mèdica per combatre el virus de la sida: “En deu anys s’han aconseguit avenços sense precedents en la història de la medicina. Davant d’una nova malaltia com la sida –descoberta el 1982–, dos anys després se’n determinava l’agent causal i el 1986 apareixia el primer medicament per combatre-la. Des d’aleshores fins avui se n’han comercialitzat més de quinze. Aquesta ràpida evolució en la descoberta de tractaments no té precedents en cap altra malaltia. Això passa només al món occidental, perquè, per desgràcia, el 95% dels malalts de sida viuen en una part del món on no es gaudeix d’aquests avenços mèdics. Potser algun dia es trobarà una vacuna que freni l’avenç d’aquest virus, però de moment, l’important és convèncer la gent sobre la necessitat de prendre mesures preventives. Unes mesures que obliguen a canviar conductes sexuals, les que acostumen a ser més difícils de modificar. L’escola és un dels espais on començar a crear una consciència educativa sobre la necessitat de prevenir malalties de transmissió sexual.”

El virus de la sida ha generat una gran repercussió social i mediàtica però n’hi ha d’altres que sense ser tan conegudes també fa pocs anys que s’han descobert: “És el cas de la malaltia dels legionaris, apareguda fa uns 25 anys, i la síndrome respiratòria aguda greu (SARS) que va detectar-se el 2003.”

Tot i que fer recerca a l’Estat espanyol continua tenint certa complexitat, en els darrers anys han nascut nous centres investigadors que albiren un futur esperançador en aquest àmbit científic. Malgrat tot, “els equipaments i recursos públics i privats dels quals es disposa són molt pocs comparats amb els que tenen en altres països europeus. Per poder fer recerca de qualitat s’ha de viure en un entorn on s’apreciï i promocioni i, afortunadament, a l’Hospital Clínic ha estat així. Un marc de reconeixement institucional i social permet vehicular la investigació. Cal una tasca d’educació global per fer que la societat s’adoni que és important tenir un potencial investigador ben posicionat. En la recerca, a més, hi ha d’haver camp per a la iniciativa individual i les bones idees. El nivell de coordinació ha de ser mínim, bàsicament dedicat a controlar que no es malgastin recursos en projectes que ja han estat desenvolupats.”

El Servei de Malalties Infeccioses i Sida suma esforços per assolir un elevat nivell d’excel·lència en la recerca biomèdica amb el suport de l’Hospital Clínic, un gran centre de referència assistencial que, a més, s’ha convertit en un centre de referència de recerca mèdica amb un potencial investigador que duplica el del segon centre hospitalari de l’Estat espanyol. Una fita que s’ha aconseguit gràcies a l’esforç del gran equip de professionals d’aquesta entitat hospitalària.