Dr. Lluís Folguera Juan et alia
Dr. Lluís Folguera Juan et alia
PC, 17è VOLUM. Especialitats Mèdiques de Catalunya, II

DR. LLUÍS FOLGUERA JUAN, DRA. MARIA FOLGUERA YLLA

ANÀLISIS CLÍNIQUES

Texto del 2004

Abans les anàlisis clíniques eren només una ajuda al diagnòstic mentre que avui dia són decisives en molts casos.

La professió de l’analista clínic ha canviat radicalment amb el temps. Anys enrera el metge demanava al seu analista de confiança els informes d’unes proves fetes de forma gairebé artesanal en un petit laboratori amb pocs recursos tècnics. En l’actualitat, les anàlisis clíniques es realitzen en centres molt més ben equipats i amb una maquinària cara i sofisticada que ofereix les màximes garanties de qualitat i de seguretat.

Un cop acabada la carrera de farmàcia a la facultat de farmàcia de la Universitat de Barcelona el senyor Lluís  Folguera Juan va treballar durant sis anys a l’Hospital Clínic de Barcelona, concretament al laboratori del servei de pediatria. Posteriorment es va especialitzar en la tècnica del raioimmunoassaig per aprofundir en el diagnòstic de l’àcid fòlic, tema de la seva tesi doctoral.  «L’àcid fòlic és necessari per fer el diagnòstic diferencial de les anèmies megaloblàstiques. Vaig col·laborar amb el professor Ciril Rozman, hemàtoleg de gran prestigi internacional, en diversos treballs relacionats amb aquest tema i també amb el doctor Ekins a Anglaterra.»

Al llarg de la seva dilatada trajectòria professional el Sr.  Lluís Folguera Juan  ha vist els canvis que s’han esdevingut en la seva especialitat, les anàlisis clíniques. «Quan vaig començar la meva carrera professional als anys seixanta, les anàlisis clíniques eren només una ajuda al diagnòstic, mentre que avui dia són decisives en molts casos. Hi ha diagnòstics que es fan exclusivament a partir de l’anàlisi. Aquest canvi ha estat degut a que hem millorat la fiabilitat de les anàlisis clíniques, la significació i, sobretot, l’estandarització. Fa quaranta anys quan un metge rebia una anàlisi s’interessava per qui l’havia fet, ja que era una qüestió de confiança personal, però a mida que s’han estandaritzat els reactius, els procediments de treball i les unitats de mesura, les anàlisis han obtingut un paper molt més important en el diagnòstic. L’actuació personal, una mica artística, dels l’analistes, que hi posaven molt de la seva part en els resultats, ha quedat al marge.  Aquest protagonisme de fa uns anys,  avui dia l’han adquirit els fabricants de reactius i d’aparells, i els membres de les comissions internacionals d’estandarització de mètodes. No obstant aquest canvi, el paper de l’analista continua sent igualment molt important. En tot cas, no n’hi ha prou sent un bon professional sinó, que s’ha de tenir el suport d’una estructura organitzativa que permeti un volum de treball elevat per oferir preus competitius.»

En aquest context actual, el doctor Folguera Juan opina que  els petits laboratoris de rutina tenen els dies comptats. Van desapareixent a poc a poc per donar pas a grans centres d’analítiques equipats amb tecnologia d’última generació. «Els analistes hem hagut de canviar la nostra mentalitat per continuar estant al mercat. La maquinària sofisticada que tenim a l’actualitat ens permet uns controls de qualitat i una fiabilitat màxima en els resultats. No obstant això, en determinats casos ens adrecem a un consultor extern per a l’obtenció del resultat final.»

El doctor Lluís Folguera Juan ha creat juntament amb el seu soci, el senyor Josep M. Castellví, el centre APA (Analistes Professionals Associats), un gran laboratori amb cent  llocs d’extracció distribuïts per tota la província de Barcelona. El Centre està format per un equip de trenta professionals que atenen 1.000 persones diàriament. «El nostre objectiu és sobretot oferir qualitat a bon preu.»

El desenvolupament de les tecnologies ha estat un fet capdal que ha revolucionat tots els àmbits de la ciència. «L’anada de l’home a la lluna va suposar el detonant de l’explosió de les noves tecnologies. A partir d’aquí hi ha hagut un desplaçament de l’equilibri normal de les coses. La globalització no és res més que un canvi de tamany, un augment de la nostra capacitat de gestió i d’actuació. Allò que abans era dolent, ho és molt més però, contràriament, la globalització també ha contribuït positivament en molts sectors, com per exemple en el cas de la divulgació científica.»

Per aquest motiu el doctor Lluís Folguera Juan creu que els avenços de la ciència estan modificant la nostra visió del món: «No sé si l’home està a l’alçada dels nous descobriments científics. Penso que estem arribant a un moment en què no serem capaços d’administrar les recerques que s’estan fent. Ja que ha augmentat tant el nostre poder que ja podem decidir sobre la vida i la mort, però n’hi ha que, malgrat la seva ignorància, dogmatitzen sense saber què és la vida. No tenim el seny suficient per saber les nostres limitacions. D’altra banda, els científics a vegades no som honestos i ens movem més pels nostres interessos que per les normes de l’ètica.»

El llegat del doctor Lluís Folguera Juan es mantindrà viu gràcies a la seva filla Maria Folguera Ylla, també farmacèutica i membre de l’equip professional dels laboratoris fundats pel seu progenitor, Analistes Professionals Associats «La hiperactivitat del meu pare i el seu treball constant l’han fet arribar molt lluny. Quan els nostres clients em transmeten la seva satisfacció pel tracte i el servei rebut pel meu pare em plau molt. M’agradaria rebre d’ell els ensenyaments necessaris perquè un dia els meus fills poguéssin sentir-se orgullosos de mi com jo em sento d’ell.»